top of page

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

НА«ПЛАНЕТІ ЩАСТЯ»

ПАРТНЕРСТВО ТА СПІВПРАЦЯ

ПРОЗОРІСТЬ

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

ПРАВИЛА ДЛЯ ВСІХ

ГРОМАДСЬКИЙ

КОНТРОЛЬ

Співпраця

Включити замовників освітніх послуг, Асоціації батьківських комітетів, наглядову  раду БФ, депутатів всіх рівнів  до:

  • формування локальної освітньої політики

  • визначення стратегії розвитку закладу освіти

  • розвитку інфраструктури та контролю за дотриманням запланованого розвитку

  • залучення додаткових джерел фінансування

  • процедури атестації працівників (з правом дорадчого голосу)

  • роботи конкурсної комісії по призначенню керівника закладу освіти (з правом дорадчого голосу)

  • участі   у загальношкільних  заходах

  • пошуку партнерів для інвестування освітнього процесу

  • опрацювання доцільності участі у проекті «Кусаноне» Міністерства закордонних справ Японії

  • опрацювання можливості участі в інвестиційному  проекті «Енергозбереження»

bottom of page