top of page

Вступ до школи

Порядок прийому до школи

Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

Наказ МОН № 367 від 16.04.2018 року

Мережа станом на 08.01.2024. Потужність.

Батькам майбутніх першокласників

Списки 1х класів

Зарахування учнів до 1-го класу здійснюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту». Відповідно ПОРЯДКУ зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 16.04.2018 № 367 Зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 р.за № 564/32016.

Зарахування здійснює директор або заступник директора з питань НВР протягом календарного року при наявності вільних місць.

До першочергового зарахування належать:

  • усі діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі,

  • діти працівників цього закладу освіти,

  • випускники дошкільного підрозділу цього закладу освіти (за його наявності),  

  • діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене.

  • діти з числа осіб, які були вимушені змінити місце проживання/перебування і проживають/перебувають у місті Дніпрі, в Україні чи за її межами (вимушені переселенці).

/32016                                                 Батькам майбутніх дошкільників

Прийом дітей у заклад здійснюється згідно Закону України «Про дошкільну освіту»,

«Положення про дошкільний навчальний заклад», Статуту Дніпровського ліцею № 148 та згідно електронної черги.

 

Зарахування здійснює директор або заступник директора з питань дошкільної освіти протягом календарного року  (при наявності місць) на підставі:
1. Свідоцтва про народження дитини (ксерокопія із вказаною домашньою адресою);
2. Медичної  документації (за формою № 026/о, яку оформлює  дільничний лікарт- педіатр), яка повинна містити:

  • результати обов’язкового медичного профілактичного огляду, диспансеризацію та оздоровлення з висновками спеціалістів;

  • дані про профілактичні щеплення;

  • дані лабораторних досліджень;

  • рекомендації щодо режиму на період адаптації дитини у дошкільному навчальному закладі, групи по фізичному вихованню, для диспансерних хворих – по спостереженню та оздоровленню.

  • довідку про епідеміологічне оточення ( видається не раніше ніж за три дні перед безпосереднім відвідуванням дитиною дошкільного закладу у тому разі, якщо вона не перебувала у контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями і у неї відсутні симптоми педикульозу та корости).

 

Згідно ст.14 Закону України «Про дошкільну освіту»

«Групи у закладі дошкільної освіти комплектуються за віковими ознаками…»

 

Згідно п.11 Положення «Про дошкільний навчальний заклад»

«За дитиною зберігається місце в закладі дошкільної освіти державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів)…»

 

Згідно п.12 Положення «Про дошкільний навчальний заклад»

«Відрахування дитини з  закладу дошкільної освіти здійснюється:

 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

 • на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти даного типу;

 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців…»

Для зарахування дитини у дошкільне відділення ліцею № 148 "Планета Щастя" необхідні наступні документи :

1. Заява батьків або осіб, які їх замінюють щодо влаштування дитини до дитячого закладу.

2. Медична довідка дитини з проходженням всіх спеціалістів за формою № 026/о.

3. Виписка із медичної карти, карта профілактичних щеплень (форма №63).

4. Ксерокопія  свідоцтва про народження дитини. 

5. При наявності пільг - документи, що їх підтверджують.

6. Угода про співпрацю з батьками.

Електронна реєстрація в дошкільний навчальний заклад

https://reg.isuo.org/preschools/view/id/40737

 

Дошкільне відділення НВК працює з

понеділка по п’ятницю з 7.30 до 18.00.

Адреса дошкільних відділень:

пр. О. Поля, 42, м. Дніпро, 49101,

пр. О. Пушкіна, 55, м. Дніпро, 49101

bottom of page