Вступ до школи

Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

Наказ МОН № 367 від 16.04.2018 року

Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) закладу  загальної середньої освіти до наступного класу

Наказ МОН № 762 від 14.07.2015 року

Списки учнів 1х класів

Батькам майбутніх першокласників

Зарахування учнів до 1-го класу здійснюється відповідно до статті 18 «Закону України «Про загальну середню освіту». Відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України від 4 липня 2003 р. за №547/7868 на конкурсній основі (співбесіда) організовується прийом до першого класу виключно у спеціалізованих школах (школах-інтернатах).

Батькам майбутніх дошкільників

Прийом дітей у заклад здійснюється згідно Закону України «Про дошкільну освіту»,

«Положення про дошкільний навчальний заклад», Статуту НВК № 148 та згідно електронної черги.

 

Зарахування здійснює директор або заступник директора з питань дошкільної освіти протягом календарного року  (при наявності місць) на підставі:
1. Свідоцтва про народження дитини (ксерокопія із вказаною домашньою адресою);
2. Медичної  документації (за формою № 026/о, яку оформлює  дільничний лікарт- педіатр), яка повинна містити:

  • результати обов’язкового медичного профілактичного огляду, диспансеризацію та оздоровлення з висновками спеціалістів;

  • дані про профілактичні щеплення;

  • дані лабораторних досліджень;

  • рекомендації щодо режиму на період адаптації дитини у дошкільному навчальному закладі, групи по фізичному вихованню, для диспансерних хворих – по спостереженню та оздоровленню.

  • довідку про епідеміологічне оточення ( видається не раніше ніж за три дні перед безпосереднім відвідуванням дитиною дошкільного закладу у тому разі, якщо вона не перебувала у контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями і у неї відсутні симптоми педикульозу та корости).

 

Згідно ст.14 Закону України «Про дошкільну освіту»

«Групи у закладі дошкільної освіти комплектуються за віковими ознаками…»

 

Згідно п.11 Положення «Про дошкільний навчальний заклад»

«За дитиною зберігається місце в закладі дошкільної освіти державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів)…»

 

Згідно п.12 Положення «Про дошкільний навчальний заклад»

«Відрахування дитини з  закладу дошкільної освіти здійснюється:

 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

 • на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти даного типу;

 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців…»

Для зарахування дитини у дошкільне відділення НВК № 148 "Планета Щастя" необхідні наступні документи :

1. Заява батьків або осіб, які їх замінюють щодо влаштування дитини до дитячого закладу.

2. Медична довідка дитини з проходженням всіх спеціалістів за формою № 026/о.

3. Виписка із медичної карти, карта профілактичних щеплень (форма №63).

4. Ксерокопія  свідоцтва про народження дитини. 

5. При наявності пільг - документи, що їх підтверджують.

6. Угода про співпрацю з батьками.

Електронна реєстрація в дошкільний навчальний заклад

https://reg.isuo.org/preschools/view/id/40737

 

Дошкільне відділення НВК працює з

понеділка по п’ятницю з 7.30 до 18.00.

З 18.00-19.00 працюють чергові групи.

Адреса дошкільних відділень:

пр. О. Поля, 42, м. Дніпро, 49101,

пр. О. Пушкіна, 55, м. Дніпро, 49101