top of page

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

НА«ПЛАНЕТІ ЩАСТЯ»

ПАРТНЕРСТВО ТА СПІВПРАЦЯ

ПРОЗОРІСТЬ

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

ПРАВИЛА ДЛЯ ВСІХ

ГРОМАДСЬКИЙ

КОНТРОЛЬ

Ключові компетентності для життя

Завдання освітньої системи - впровадження компетентнісного підходу, формування 10 ключових компетентностей нової української школи

  • Спілкування державною і рідною мовами.

  • Спілкування іноземними мовами.

  • Математична компетентність.

  • Компетентності у природничих науках і технологіях.

  • Інформаційно-цифрова компетентність

  • Уміння вчитися впродовж життя.

  • Ініціативність і підприємливість.

  • Соціальна та громадянська компетентності

  • Обізнаність та самовираження у сфері культури.

  • Екологічна грамотність і здорове життя.

bottom of page