top of page

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

НА«ПЛАНЕТІ ЩАСТЯ»

ПАРТНЕРСТВО ТА СПІВПРАЦЯ

ПРОЗОРІСТЬ

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

ПРАВИЛА ДЛЯ ВСІХ

ГРОМАДСЬКИЙ

КОНТРОЛЬ

Економіка перетворень

ЕКОНОМІКА ПЕРЕТВОРЕНЬ -  БАГАТОВЕКТОРНЕ ФІНАНСУВАННЯ

 

Витяг з «Закону України Про освіту»

«Заклади освіти мають право отримувати фінансування різних видів та з різних джерел, не заборонених законодавством. Державні і комунальні заклади освіти мають право самостійно розпоряджатися надходженнями зазначених коштів з метою провадження діяльності, передбаченої установчими документам»

 

Витяг з «Постанови Кабінету Міністрів України

«Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»

 

«Джерелами фінансування закладу є:

кошти відповідного бюджету (для державних та комунальних закладів) у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;

кошти, отримані за надання платних послуг;

благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

інші джерела, не заборонені законодавством.

 

 

Мета закладу освіти - розвивати матеріально-технічну, спортивну, оздоровчу, дозвільну,  ІТ –базу. Створення  комфортних, естетичних, ергономічних умом для навчання і розвитку дитини. Концентрувати фінансування на актуальних проектах.

Шлях досягнення мети - багатовекторне  фінансування:

залучати до програм розвитку  Благодійний фонд  «Освітня Планета»,

співпрацювати з депутатами всіх рівнів,

використовувати можливості партиципаторного  фінансування (бюджет участі),

приймати  участь у конкурсах на отримання грандів,

шукати партнерів - меценатів серед громадських організацій, фізичних і юридичних осіб.

bottom of page