top of page

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

НА«ПЛАНЕТІ ЩАСТЯ»

ПАРТНЕРСТВО ТА СПІВПРАЦЯ

ПРОЗОРІСТЬ

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

ПРАВИЛА ДЛЯ ВСІХ

ГРОМАДСЬКИЙ

КОНТРОЛЬ

Орієнтація на учня

Альтернативні особистісно-орієнтовані моделі  організації освіти:

 • Прискорене навчання

 • Навчання за індивідуальною освітньою траєкторією

 • Дистанційне навчання (пілотний проект)

 • Електронне навчання  (пілотний проект)

 • Змішана форма здобуття освіти (пілотний проект)

 • Мережева форма здобуття освіти  (пілотний проект)

 • Сімейна (домашня) форми індивідуальної освіти

 • Педагогічний патронат

 

Засоби персоналізації освітнього  процесу:

 • Олімпійські команди

 • Індивідуальні, групові корекційні заняття

 • Робота за індивідуальними планами

 • Індивідуальні дослідницькі проекти МАН

 • Курсові  роботи

 • Освітні цикли  по підготовці до ЗНО

 • Предметні консультації

 • Предметні самопідготовки

 • Літня академічна школа

 • Літня корекційна школа

 • Літня мовна школи

 • Психолого-педагогічний патронаж

 • Логопедична підтримка (дошкільники)

 • Освітній центр корекційної  і індивідуальної роботи

 

Психолого-педагогічний супровід

 • Комплексна психолого-педагогічна он-лайн діагностика учнів 1-11 класів  за програмою  АПН «Універсал»

 • Системний  порівняльний аналіз результатів комплексної психолого-педагогічної діагностики за проектом «Універсал». Визначення позитивних змін, основних  проблем та потенційних можливостей кожного  класу, учня.

bottom of page