Шкільний іспит - перевірка знань з якого-небудь навчального предмета; екзамен.