ГОЛОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ВИХОВНОЇ СЛУЖБИ на 2019 — 2020 н.р.

  • Подальший розвиток альтернативної інноваційної авторської моделі «НВК, дитячий ясла-садок — школа повного дня», що відповідає інтересам особистості, суспільства і держави, забезпечує адресність і збалансованість освітнього процесу.

  • Створення системи професійної взаємодії всіх учасників НВП в розині школи повного дня (ШПД). Визначити продовж 2017-2020 кожен навчальний рік – Роком школи повного дня.

  • Масштабне впровадження проекту «Універсал».

  • Наскрізний процес виховання на цінностях. Системна та цілеспрямована діяльність педагогічного колективу з національно-патріотичного виховання. Формування громадянської свідомості учнів. Розвиток системи роботи Центру Громадянського виховання. Визначити головним проектом продовж 2017-2020 років – проект «Громадянин. Українська ідентичність».

З 2010 року впроваджуються авторські програми Киричука В.О., а саме  комп’ютерий діагностично-проектувальний комплекс «Універсал»  та «Персонал».

Щорічно (листопад, квітень) проводиться  психолого-педагогічна діагностика учнів  в онлайн режимі, яка дає можливість виховній службі школи надати інструментарій класним керівникам для планування виховної роботи в класних колективах, виявити рівень згуртованості, інтеграції, визначати актив, пасив кожного класу, вади особистісного розвитку, ціннісні орієнтації кожної дитини, груп дітей, класних колективів та навчального закладу в цілому.

Програма надає широкий спектр програм для планування виховної роботи в класах.