top of page

Навчально-виховний комплекс приймає участь у міжнародному проекті "Сприяння освіті"

Головними задачами методичної служби на наступний 2023-2024

1. Реалізація принципів державної політики у сфері дошкільної педагогіки: демократизації, гуманізації, педагогіки партнерства та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу через систему проектів  «Педагоги. Вихованці. Батьки. Партнерство, співпраця, довіра,  взаємоповага», «Комунікаційна стратегія», психолого-педагогічний проект «Просвіта», «Професійна взаємодія». “ Українська освіта для всіх”

2.Оновити зміст та забезпечити організацію безпечного освітнього простору  в умовах  воєнного стану для повноцінного морального, національно-патріотичного, психічного, фізичного розвитку вихованців, формування творчо мислячої особистості, здатної до продуктивної праці в динамічному світі та нових реаліях.

3. Дієва організація онлайн-навчання дошкільників через проєктну діяльність.

4. Поглиблення роботи з ефективної організації освітнього процесу щодо розвитку мовлення  дошкільників, забезпечуючи реалізацію освітнього напряму “Мовлення дитини” Базового компоненту дошкільної освіти.

5.Осучаснити систему внутрішнього забезпечення оцінювання якості освітньої діяльності  та якості освіти, впроваджуючи методику ECERS-3

6.Вдосконалити роботу з національно-патріотичного виховання дошкільників в рамках роботи проекту «Громадянин» у контексті  «Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України   (наказ МОН України від 06.06.2022 №527)

Кредо: «Планета Щастя – освітня Планетка, де дітей люблять,

батьків поважають, вчителями пишаються»

 

 

На дошкільній орбіті ( пр.Поля, 42; пр.Пушкіна, 55) функціонують:
•    9 дошкільних груп,
•    1 група раннього віку, 
•    8 груп короткотривалого перебування  для дітей 3-6 років.
Освітній процес реалізується у змішаній формі:
З них у режимі офлайн функціонує 5 груп короткотривалого перебування з 4-годинним перебуванням для дітей 4-5(6)років
У офлайн-групах діти перебувають 5 днів на тиждень (понеділок-п’ятниця)  з 8.30-12.30

bottom of page