top of page

Гурток «Логогодина»

Оновлено: 27 вер. 2019 р.


ЛІНГВІСТИЧНИЙ НАПРЯМ

Керівник: Дмитрикова Людмила Михайлівна, вчитель логопед, керівник гуртка «Логогодина», освіта вища, кваліфікаційна категорія вища, стаж роботи 44 роки.

Іванішена Вікторія Вікторівна, вчитель логопед, керівник гуртка «Логогодина», освіта вища, кваліфікаційна категорія вища, стаж роботи 19 років

Група раннього віку, молодші, середні та старші групи

Перспективне планування; затверджене педрадою.

У НВК організована робота гуртка «Логогодина» для дітей раннього та дошкільного віку. Заняття проводяться по підгрупах.

Також для дітей, що мають недоліки мовлення, організована індивідуальна корекційна робота логопеда за результатами моніторингових досліджень.

Завданнями логопедичної роботи у НВК є:

• Розвиток рухливості органів артикуляційного апарату.

• Розвиток фонематичних процесів.

• Розвиток дрібної моторики.

• Усунення вад звуковимови.

• Збагачення словникового запасу.

• Вдосконалення граматичної сторони мовлення.

Поряд із заняттями та індивідуальною корекційною роботою, активно впроваджується консультування батьків вихованців:

1. Батьківські збори. Проводяться у вересні, січні, травні. На зборах вчитель-логопед знайомить батьків з нормативними документами, програмами, з досягненнями дітей та труднощами у корекційному процесі.

2. Індивідуальні консультації вчителя-логопеда. В ході яких, батькам надаються індивідуальні поради щодо поліпшення мови або розвитку пізнавальних (психічних) процесів дитини.

3. Поради логопеда в інформаційному осередку ( батьківські куточки, Viber, Віртуальному кабінеті у Facebook, сайті НВК), які складаються з різноманітних професійних консультацій, порад, рекомендацій з матеріалів для практичного використання вдома та під час занять з дітьми.

4. Анкетування батьків дозволяє уточнити стан їх зацікавленості у розвитку дитини, визначити їх потреби, з'ясувати чи задоволені вони корекційним процесом.

5. "Домашні логопедичні зошити", які складені для індивідуальної роботи з дітьми. Вони допомагають батькам закріпити набуті дитиною мовні навички та вміння. А логопеду здійснити аналіз розвитку кожної дитини і налагодити тісний взаємозв'язок між учасниками корекційного процесу.


185 переглядів0 коментарів
bottom of page