top of page

Нормативно-правова база

 

 

Нормативні документи (законодавство, підзаконні акти)

1. Закон України “Про освіту” 

2. Закон України “Про повну загальну середню освіту”

3. Постанова від 21 лютого 2018 р. №87 “Про затвердження Державного стандарту початкової освіти»

4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ Кабінету Міністрів від 14 грудня 2016 р. № 988-р “Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року”

5. Положення про сертифікацію педагогічних працівників (зі змінами від 24.12.2019 р.)

6. Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу (наказ МОН України 14.07.2015 № 762 зі змінами)

Наукова, науково-методична інформація

1. Концепція Нової української школи

2.Щодо тривалості уроку в початковій школі. Лист МОН Українивід 02.04.2018 №1/9-190 “Щодо скороченої тривалості уроку для учнів початкової школи”

3.Професійний стандарт "Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти"

 

Навчальні програми, методичні рекомендації

1. Наказ МОН України№268 від 21.03.2018 “Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти”

2. Наказ МОН України від 20.04.2018 № 407 "Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня"

3.Типові освітні та навчальні програми для 1-4-х класів закладів загальної середньої освіти

4.Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2023/2024 навчальному році

5.Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у початкових класах закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою

6.Лист МОН від 27.06.2019 № 1/9-414 “Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н.р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок”

 

Навчання дітей з особливими освітніми потребами

1.Наказ МОН України від 08.06.2018 №609 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти»

2.Наказ МОН України від 03.05.2018 №447 «Про затвердження Примірного переліку обладнання для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів»

3.Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016, № 8 "Про затвердження Положенн про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти".  

4.Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.04.2017 № 635 « Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах». 

5.Лист МОН України № 2.5-281 від 05.02.2018 року «Роз’яснення щодо тривалості уроків в інклюзивних класах»

 

Ведення документації

1. Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти

2. Методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу учнів початкових класів НУШ, затверджені Наказом МОН від 02.09.2020  № 1096 

bottom of page